Zbiórka publiczna

Jeśli chcecie pomóc nam dotrzec do większej ilości osób, pomóc nam zorganizować materiały promocyjne, jeździć do Sejmu, telewizji etc, prosimy was o wsparcie nas finansowo. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy zbiórki publicznej na rzecz wykonywania inicjatywy ustawodawczej:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Piwo Pod Chmurką” Ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ul. Nowy Rynek 7/3
70-533 Szczecin
48 1090 1492 0000 0001 1992 5550
Bank BZWBK
Tytułem: zbiórka publiczna na wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Obowiązuje ustawowe ograniczenie kwotowe – jeden obywatel może przekazać maksymalnie 15-krotność  minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 22 500 zł.

Wpłaty NIE mogą pochodzić:

 • z budżetu państwa
 • od państwowych jednostek organizacyjnych
 • z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych i innych komunalnych osób prawnych,
 • od przedsiębiorców państwowych, a także przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych oraz innych komunalnych osób prawnych.
 • osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
 • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osób prawnych nie mających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • innych podmiotów nie mających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • osób prawnych z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych oraz innych obcych przedstawicielstw korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Finansowania wykonania inicjatywy ustawodawczej jest jawne. Komitet ma obowiązek ogłoszenia w prasie wyników zbiórki oraz złożenia sprawozdania finansowego.

Obecnie zbieramy na:

 • wymogi ustawowe
  • ogłoszenie o powstaniu komitetu na łamach ogólnopolskiego dziennika minimum 600-700 zł
  • ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej minimum 600-700 zł
 • informacja
  • materiały w gazetach min 20,000 zł
  • billboardy/cityligty min 10,000 zł
 • gadżety
  • koszulki, badget min 1000 zł

Zgodnie z prawem pieniądze, których nie wykorzystamy muszą zostać wydane na cele charytatywne. Wówczas jeśli tak będzie na podstawie sondy zorganizowanej na facebooku podzielmy te środki pomiędzy zgłoszone przez was OPP według waszej decyzji.

Print Friendly

One thought on “Zbiórka publiczna

 1. Szoszana pisze:

  Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej minimum 600-700 zł – nie muszą Państwo zbierać takiej kwoty. Wynik nie musi być ogłoszony w prasie. Zgodnie z terminologią prawa prasowego może być podany w internecie np. na tej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>