Plan B: odpowiedź

Listopad 22, 2012 w Aktualności

W odpowiedzi na nasze zapytanie: http://piwopodchmurka.pl/2012/11/21/plan-b/ dostaliśmy odpowiedź:

Szanowny Panie Pełnomocniku,

 zgodnie z par. 1 ust. 1 Statutu Kancelarii Sejmu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6 Marszałka Sejmu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Kancelarii Sejmu, Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym, kierującym się przy wykonywaniu swoich zadań zasadą bezstronności.

 Kancelaria Sejmu nie udziela zatem porad prawnych podmiotom zewnętrznym. Jednocześnie zakres Pana pytań nie dotyczy obowiązków Komitetu wobec Marszałka Sejmu na tym etapie postępowania z obywatelskim projektem ustawy.

 Ponadto wskazać należy, iż Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych jest komórką organizacyjną, która wykonuje czynności sprawdzające i przygotowawcze związane z zawiadomieniem o utworzeniu Komitetu, a także wniesieniem projektu ustawy i podpisów poparcia obywateli oraz przedstawia Marszałkowi Sejmu stosowne rekomendacje w tym zakresie. Mając na względzie wskazaną wyżej zasadę bezstronności, również z tych powodów nie ma podstaw do udzielania Panu porad prawnych przez pracowników Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu.

 Z poważaniem
 
Bartłomiej (nie wiem czy mogę publikować)
Radca prawny

Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
Kancelaria Sejmu

No niestety. Dlatego mogę poprosić was o pomoc. Ktoś zna zagadnienia z tematyki GIODO i/lub procesu legislacyjnego by nam pomóc?
Lukasz
Print Friendly