Plan B

Listopad 21, 2012 w Aktualności

W dniu dzisiejszym skierowałem zapytanie do Biura Prawnego Sejmu w celu wyjaśnienia kilku spraw, które mogą zedecydować o tym czy będziemy mogli spokojnie kontynuować nasze działania. Niestety mimo wielu deklaracji, wiele obiecanych podpisów do nas nie dotarło. Dlatego przygotowujemy się na ewentualność przedłużenia akcji, ale zgodnie z prawem i poszanowaniem waszych praw, a zwłaszcza prawa do ochrony danych personalnych.
Pytania nasze dotyczą kolejno:
  1. możliwości ponownej rejestracji komitetu
  2. co stanie się z podpisami, które do nas nie dotrą (nie są więc podpisami zebranymi przez komitet), czy mogą być podpisami na rzecz nowego komitetu
  3. i kiedy właściwie jako komitet przestajemy istnieć w przypadku porażki
Edycja: Agnieszka zadała pytanie o szczegóły, oto odpowiedź:
Obecny komitet może zbierać do 10 grudnia. Jeśli zaczniemy rejestrować nowy (to pytanie, kiedy) to będzie on miał 3 miesiące od czasu powstania. Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli komitet musi się zarejestrować gdy zbierze conajmniej 1000 podpisów. Po to robimy wszystko jawnie i dyskutujemy tutaj by znaleźć sensowne rozwiązanie. Jeśli będzie nam wolno dalej zbierać podpisy, ale nie będą miały one mocy ustawodawczej, to też uważam, że warto, bo pokaże to siłę akcji.
Będę informował na bieżąco.

Witam

Z racji, iż niewiele czasu pozostało do końca wyznaczonego nam ustawowo czasu mam szereg pytań, na które mają na celu poprawne wywiązanie się z naszych obowiązków wzlędem Sejmu i ustawodawcy.
  1. W Art. 5 opisany jest sposób powstania komtitetu. Jednak nie znajdujemy przepisów uniemożliwiających rejestracji drugiego komitetu, pod tą samą nazwą, z tą samą siedzibą. Czy istnieją według Państwa wiedzy takie przepisy?
  2. W Art. 10 widzimy informacje na temat losu podpisów w przypadku zebrania ilości wymaganej, jednak nie znajdujemy przepisu w przypadku nie spełnienia tego warunku. Czy moglibyśmy poprosić o wytyczne w tej sprawie?
  3. Data wymieniona w Art. 18, pkt. 1 ust. 3, w przypadku naszego Komitetu przypada na 10 Marca. Czy to właściwa intepretacja?
Bardzo dziękuję za udzielenie informacji, które pomogą nam wypełnić wszelkie zobowiązania.
Z poważaniem
Łukasz Marek Sielski


Łukasz Marek Sielski

Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Piwo pod chmurką” ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Reprezentant Stowarzyszenia Zwykłego „Piwo pod chmurką”
Tel 601 735363
Print Friendly