Recepta na alkoholowe getta

Sierpień 23, 2012 w Media o nas

Posłowie Ruchu Palikota chcą wprowadzenia kary ograniczenia wolności za picie alkoholu w miejscach objętych zakazem. Według nich obecnie obowiązująca grzywna jest demoralizująca i wyjątkowo łatwo jej uniknąć.

Posłowie Ruchu Palikota przygotowali projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Posłom nie podoba się to, że obecna ustawa daje gminom nieograniczone prawo wyznaczania zakazów spożywania napojów alkoholowych, co godzi w swobody obywatelskie i sens ustawy.

Czytaj

Print Friendly