Jednak można pić w miejscach publicznych?

Sierpień 22, 2012 w Media o nas

Za udowadnianie, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości jest pełna luk brało się już wielu. Tym razem za podważanie przepisów biorą się ludzie związani z projektem „Piwo pod chmurką”.

Powołując się na artykuł 11 z kodeksu wykroczeń sugerują, iż dobrowolnie wylewając lub wyrzucając alkohol można uniknąć kary. W ich interpretacji najważniejszy jest paragraf 4 wspomnianego artykułu, w którym czytamy, iż „Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.” Czy jednak oznacza to, że wyrażenie skruchy i wylanie piwa uchroni nas przed mandatem? By uzyskać odpowiedź na to pytanie postanowiliśmy się skontaktować z Komendą Wojewódzką Policji.

Czytaj

Print Friendly