Usiłowanie – jak uniknąć kary

Sierpień 22, 2012 w Aktualności

Dzięki pomysłowi Keyo Shikira udostępniamy wam taką małą instrukcję. Jeśli dobrze rozumiemy prawo to wyrzucając piwo z własnej woli, nie możecie być ukarani za usiłowanie.

Ba! Z tego wynika, że nikt nie ma prawa ukarać was za to, że obok was znajdują się czyjeś puste butelki/puszki. Jeśli ktoś uważa, że są wasze, musi wam to udowodnić.

Uwaga! Obrazek ma błąd! Edit poniżej obrazka!

Edit dot. błędu w obrazku

od Jarka Ciesielskiego (dzięki!):

Własciwy jest tu ten artykuł kodeksu wykroczeń:
Art. 11.
§ 1. Odpowiad
a za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Odpowiedzialność za usiłowanie zachodzi, gdy ustawa tak stanowi.

§ 3. Karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia.

§ 4. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Print Friendly