Skąd gminy wezmą pieniądze na tabliczki?

Sierpień 14, 2012 w Aktualności

Oto wyciąg ze sprawozdania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Myślę, że wystarcza jako odpowiedź skąd gminy dostaną pieniądze na wyznaczenie stef wolnych od alkoholu i dlaczego powinny ich wyznaczanie brać na siebie.

Print Friendly