Zmieniamy ustawę

Maj 13, 2012 w Aktualności

Przedstawiamy nasz projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Oczekujemy komentarzy, pomocy. W najbliższym tygodniu zamykamy wersję i rozpoczynamy zbiórkę 1000 podpisów z którymi pojedziemy do Warszawy zarejestrować komitet (w okolicy Bożego Ciała). Następnie zaczynamy zbiórkę podpisów w całym kraju z finałem… tutaj newsy jak będą potwierdzone ;)

Wyciąg z projektu:

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mimo bardzo szczytnego celu w wielu aspektach nie sprawdzają się życiu codziennym i zamiast ograniczać problem alkoholizmu ograniczają podstawowe swobody obywatelskie, jak i tworzą poczucie “zakazanego owocu” jeszcze bardziej motywując młodzież do spożywania napojów alkoholowych.

Celem zaproponowanych zmian jest przybliżenie obecnego prawa do przepisów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej, unormowania luk obecnego prawa i stworzenia mniej ofensywnej formy walki z problemami alkoholowymi.

Zmiany do ustawy normalizują następujące problemy:

 • rozminięcie koncepcji miejscowego zakazu spożycia z praktyką
 • penalizacji spożycia alkoholu
 • utrudnień w promocji lokalnego browarnictwa, winiarstwa i gorzelnictwa

Rozminięcie koncepcji miejscowego zakazu spożycia z praktyką

W chwili obecnej najszerszym zakazem miejscowym spożycia alkoholu jest art. 14 ust. 2a ustawy, który wprowadza zakaz spożycia alkoholu m.in. na ulicach, parkach i na placach. W wielu miastach zauważono nietrafność tego zapisu dodając zakaz spożycia na podwórkach, bramach i w oficynach, gdyż osoby łamiące zakaz łatwo mogły uniknąć kary chowając się w tych miejscach. Jednak nadal powstaje dużo problemów natury praktycznej i prawnej:

 • definicja prawna parku jest niejasna;
 • definicje placu i ulicy istnieją jedynie na potrzeby odrębnych przepisów i nie odpowiadają intencji ustawy;
 • istnieją strefy takie jak tereny zielone, rekreacyjne należące do np. spółdzielni mieszkaniowych, które nie są objęte zakazem z brzmienia ustawy oraz prawa lokalnego, a mimo to straż miejska i policja jest zmuszana do interwencji w tychże miejscach;
 • istnieją kuriozalne sytuacje, gdy w samym centrum miasta istnieją tereny które nie odpowiadają żadnej definicji z ustawy i prawa lokalnego – przykład trawiaste zbocza Wałów Chrobrego w Szczecinie, gdzie straż miejska i policja jest zmuszona do bezpodstawnego karania pijących;
 • powstają alkoholowe getta, w których zgromadzona młodzież nie podlega kontroli, co jest wygodne dla władz lokalnych, gdyż odpowiedzialność za problem mogą zrzucić na te właśnie osoby oraz służby porządkowe – przykład Deptak Bogusława w Szczecinie. Dodatkowo mieszkańcy takich miejsc są bezradni, a służby porządkowe pozostają bez wsparcia włodarzy;
 • podczas plenerowych imprez masowych takich jak dni gminy/morza, zwłaszcza w lato osoby chcące ugasić pragnienie piwem, nierzadko niskiej mocy, stłoczone są w małych ogródkach co powoduje duży dyskomfort, niebezpieczeństwo w przypadku np. pożaru oraz publiczne upokorzenie tych osób. Powstaje też wrażenie większego spożycia niż jest faktycznie, co daje zły przykład młodzieży;

W tej gestii proponujemy zmiany z ust. 1) a, b, e

 

Penalizacji spożycia alkoholu

Obecnie można zostać ukaranym za:

 • picie piwa na ognisku w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie parków leśnych gminy/miasta
 • picie wina na pikniku w parku, mimo iż pasuje ono idealnie do serów/bagietek i otoczenia
 • picie piwa w celu ugaszenia pragnienia podczas spaceru promenadą nad morzem

 

To tylko kilka sytuacji, które uderzają w sens obecnych zapisów. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu ograniczenie spożycia i uświadamianie na temat jego skutków, uczenie kultury. Jednakże często służy jedynie jako metoda gnębienia zwykłych obywateli nie objawiających aspołecznych zachowań i sposób na wzbogacenie budżetów samorządów.

Z drugiej strony wiele osób, które mają faktycznie problemy z alkoholem karane są za pośrednictwem kar pieniężnych, co niejednokrotnie powoduje pogłębienie problemów, które skłoniły je do nadużywania alkoholu. Celem prawa nie jest tworzenie patologii, ale jej leczenie. Kara pieniężna bywa omijana, z czasem kończy się poważniejszymi konsekwencjami prawnymi i degeneracją społeczną osoby, która być może potrzebowała życiowego wsparcia od społeczeństwa. W porównaniu z grzywną kara prac społecznych daje wiele korzyści takich jak realne poczucie spłacenia długu społecznego, aktywizację i naukę szacunku do pracy i własności innych. Jest też trudniejsza do uniknięcia.

 

W tej gestii proponujemy zmiany z ust. 2 i 3.

 

Utrudnień w promocji lokalnego browarnictwa, winiarstwa i gorzelnictwa

Obecnie ze względu na skomplikowaną procedurę lokalni producenci piwa, wina oraz gorzelnicy mają duże problemy z prezentacją swoich wyrobów na różnego rodzaju targach, piknikach. Każdorazowo muszą uzyskiwać pozwolenia i to na dodatek w okresie, gdy w wielu urzędach trwa okres urlopowy. Ogranicza to możliwość ich ekspansji i ogranicza konkurencję dając ogromną przewagę koncernom.

Naszym celem jest uproszczenie tej procedury. Każdorazowo gmina organizując imprezę plenerową, której celem jest promocja produktów regionalnych jednoznacznie uznaje, iż każdy wystawca, który posiada licencję na produkcję i sprzedaż wytworzonych przez siebie napojów alkoholowych, ma możliwość ich sprzedaży i promocji bez potrzeby uzyskiwania osobnych pozwoleń.

W chwili obecnej nasz rynek browarniczy raczkuje, po latach wykupu przez koncerny praktycznie przestał istnieć. Na nowo powoli powstają małe, lokalne browary, które mają ogromny problem, aby docierać do odbiorców. W tej gestii ustawa godzi w rodzimą gospodarkę pozwalając zachodnim koncernom zalewać rynek bez ograniczeń i w żaden sposób nie wspiera naszych producentów.

 

W tej gestii proponujemy zmiany z ust. 1) c i d

Print Friendly