Petycja

Czerwiec 14, 2011 w Aktualności

Poniżej zamieszczamy petycję jaką mamy zamiar złożyć na ręce Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Szczecin. Podczas pilotażowej zbiórki podpisów zebraliśmy ich ponad 500. Teraz czas wyjść do ludzi. Będziemy was odwiedzać pod chmurką. Jednak teraz i Wy możecie pomóc nam! Wydrukujcie sobie załączony arkusz na podpisy (petycja) i zbierzcie je wśród znajomych i przyjaciół (prosimy o nie podpisywanie się wielokrotne). Następnie listy będzie można przekazywać nam na mieście, podczas akcji, które ogłosimy. W terminie późniejszym podamy także adres do korespondencji. Do dzieła!

PS

Dlaczego nie petycja internetowa? Bo szczerze nikt nie traktuje ich poważnie. Podpisy na papierze to już coś.

 

Szczecin, dn. 12 czerwca 2011

Grupa „Piwo pod Chmurką”

mieszkańcy Szczecina

turyści odwiedzający Szczecin

Prezydent oraz Rada Miasta Szczecin

 

My, niżej podpisani mieszkańcy i turyści przebywający w Szczecinie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z możliwości przewidzianej Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uczynienie miejscami wyznaczonymi do spożycia alkoholu na miejscu:

  • wyznaczone paleniska oraz ogrodzone polany rekreacyjne w ramach parków oraz lasów miejskich miasta Szczecin
  • Jasne Błonia w rejonie ograniczonym ulicami Szymanowskiego, Ogińskiego, Skargi, Moniuszki
  • ulicy Księcia Bogusława X na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Jagiellońskiej, lub krótszym

Prośbę naszą motywujemy głównie sytuacją, iż w oparciu o podstawowe założenia wspomnianej ustawy, w znaczący i nieadekwatny sposób ogranicza się zakres swobody obywatelskiej oraz penelizuje zachowania społecznie nieszkodliwe, a wręcz wskazane w dojrzałym społeczeństwie, za jakie uważamy mieszkańców naszego miasta.

W miastach takich jak Berlin czy Londyn całkowicie akceptowalnym jest wypicie lampki wina do pikniku z przyjaciółmi w parku, czy zimnego cidera podczas zwiedzania zwłaszcza zielonych części miasta. Biorąc pod uwagę aspiracje Szczecina do miana europejskiej metropolii warto by wziąć przykład ze wspomnianych miast w Europie i również pozwolić obywatelom na spożywanie napojów alkoholowych na terenach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

W naszej rodzimej kulturze nienaturalnym wydaje się wręcz nie móc podczas grilla lub ogniska w najbliższym towarzystwie zasmakować piwa, bez którego smak przygotowywanych mięs nie jest kompletny. W chwili obecnej większość polan rekreacyjnych z zasady zakazuje takiego spożycia w swoich regulaminach.

Obecne prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej mówi, iż: Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. (art 14, 2a). Po wstępnym zasięgnięciu opinii podejrzewamy, iż prawo lokalne może wyznaczać miejsca wolne dla alkoholu (zważywszy na umiejscowienie przecinka w zapisie nie tylko w mieszaczach sprzedaży). Z naszej wiedzy wynika, iż niektóre miasta zdecydowały się na tego typu przedsięwzięcia, jak chociażby Sopot, który uregulował zasady spożywania alkoholu na plażach miejskich.

Deptak Bogusława jest bardzo popularnym miejscem spotkań turystów i Szczecinian w bardzo różnym wieku, i bardzo różnych osobowości. Jest jedynym w naszym mieście odpowiednikiem rynków będących centrami kulturalnymi w takich miastach jak Wrocław czy Kraków. W chwili obecnej znajduje się tam wiele ogródków piwnych w których osoby pragnące miło spędzić czas ze znajomymi mogą oddać się rozmowie, siedząc przy przysłowiowym piwku. Absurdem jest, że osoba znajdującą się w takim ogródku spożywać może alkohol bez problemu, natomiast po wyjściu z niego z owym alkoholem w ręku, łamie prawo, a nadto jest z miejsca zrównywana z marginesem społecznym.

Przykładem negatywnych efektów represji prowadzonych w tym terenie można było doświadczyć mniej więcej dwa lata temu, gdy po bardzo silnej reakcji służb porządkowych, skutkującej brakiem osób spożywających tam piwo poza ogródkami piwnymi, życie kulturalne w tym konkretnym miejscu praktycznie zamarło co dawało odczuwalne efekty w skali całego centrum naszego miasta.

W obecnej sytuacji problemem Deptaku Bogusława nie jest samo spożycie alkoholu, ale antagonistyczne ustawienie względem siebie służb porządkowych i obywateli, co utrudnia współpracę między nimi w zapobieganiu picia przez osoby nieletnie czy innym nadużyciom i aktom chuligaństwa. Poczucie bezpieczeństwa względem prawa osób przebywających tam pomogło by znacznie walczyć z tego typu problemami.

Ponadto, należy zauważyć, że w wielu zachodnich miastach europejskich jak wcześniej wspomniany Berlin czy Londyn nie ma zakazu spożywania alkoholu w wyznaczonych, reprezentacyjnych miejscach, a wprowadza się je jedynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa (w mniejszych ulicach, na dworcach).

Aby rozwiązać omawiany przez nas problem, proponujemy ustanowienie wymienionych punktów miejscami, w których każdy dorosły obywatel miałby pełne prawo do spożycia wybranego przez siebie trunku, bez obawy o przekraczanie ram prawa. Obecnie osoby z tzw. marginesu społecznego, przeciwko którym zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych miał działać, nic sobie z tego zakazu nie robią, prawo za to miast służyć obywatelom, szkodzi zwykłym, ciężko pracującym Szczecinianom, którzy chcieliby miło i przyjemnie spędzić czas po pracy np. przy butelce piwa. Stworzenie strefy spożycia alkoholi niskoprocentowych (głównie piwa i wina do 20% alkoholu) zapewni mieszkańcom upragnione miejsca spotkań, których w naszym mieście tak bardzo brakuje.

Jako formujące się stowarzyszenie, nasza Grupa chce obok ubiegania się o powyższe decyzje, wspierać miasto w promowaniu dojrzałego, świadomego i bezpiecznego spożywania alkoholi w rejonie naszego miasta oraz promowania naszej lokalnej produkcji piw i win.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W imieniu mieszkańców,

Grupa Piwko pod Chmurką

 

 

Print Friendly