Inicjatywa w liczbach

Maj 31, 2011 w Aktualności

  • 400 podpisów dorosłych mieszkańców Szczecina potrzeba, aby zgłosić projekt uchwały pod obrady Rady Miasta
  • 100 000 podpisów dorosłych Polaków potrzeba, aby zgłosić projekt ustawy
  • 15 osób potrzeba, aby zawiązać stowarzyszenie
  • 100 zł kosztuje picie w miejscu publicznym
  • 8 262 800 to dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok w Szczecinie. W całości jest on przeznaczany na cel przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Print Friendly